குறுக்கெழுத்துப் புதிர் 19 – விடைகள்


 

இலக்யா குறுக்கெழுத்துப் புதிர் 19-க்கு சரியான விடைகளை அனுப்பியவர்கள்:
1. திரு. முத்து

2. திரு. ராமராவ்

இருவருக்கும் வாழ்த்துகள். விடைகள் இதோ:

xwrd19-ans

அடுத்த புதிரில் சந்திப்போம்.