குறுக்கெழுத்துப் புதிர் 20 – விடைகள்


 

இலக்யா குறுக்கெழுத்துப் புதிர் 20-க்கு வழக்கம்போல் சரியான விடைகளை அனுப்பியவர்கள்:
1. திரு. முத்து

2. திரு. ராமராவ்

வாழ்த்துகள். விடைகள் இதோ:

xwrd20-ans

 

அடுத்த புதிரில் சந்திப்போம்.