குறுக்கெழுத்துப் புதிர் 21 – விடைகள்


 

இலக்யா குறுக்கெழுத்துப் புதிர் 21-க்கு வழக்கம்போல் சரியான விடைகளை அனுப்பியவர்கள்:
1.  ராமராவ்

2.  புவனா கோவிந்த்

வாழ்த்துகள். விடைகள் இதோ:

xwrd21-ans

 

அடுத்த புதிரில் சந்திப்போம்.