குறுக்கெழுத்துப் புதிர் 24 – விடைகள்


இலக்யா குறுக்கெழுத்துப் புதிர் 24-க்கு வழக்கம்போல் சரியான விடைகளை அனுப்பியவர்கள்:

1.  ராமராவ்

2.  முத்து

வாழ்த்துகள். விடைகள் இதோ:

xwrd24-ans

அடுத்த புதிரில் சந்திப்போம்.