பெர்செயிட் எரி நட்சத்திரங்கள்


எரி நட்சத்திரம் என்பது எரிந்து விழும் நட்சத்திரம் அல்ல. மைனர்களைப் போல் விண்வெளியை வலைய வரும் சிலபல பொருட்கள் தெரியாமல் நம் பூமியின் ஈர்ப்பு விசையால் வசீகரிக்கப்பட்டு நம் உலகத்தில் விழுவன. அவை நமது காற்று மண்டலத்தில் உராயும் போது தீப்பிடித்து தீப்பிடித்து (முத்தம் தராமல்) காற்றிலே சாம்பல் ஆகி விடும்.

இந்த வாரம் (12 மற்றும் 13 ஆம் தேதி) இந்த நரகாசுர உருப்படிகளின் மரணம் வானத்தில் தீபாவளியாகக் காட்சியளிக்கும்.

இன்றைக்கு கொஞ்சம் முயற்சி செய்து வானத்தை அண்ணாந்து பாருங்கள் – பெர்சிட் என்ற நட்சத்திரக் கூட்டங்களில் இருந்து வரும் இந்த எரிநட்சத்திரங்களின் மத்தாப்புக் காட்சிகளைக் காண.

மேலும் விளக்கங்களுக்கு இந்த நாசா வலை தளத்தைப் பார்க்கவும்:
Advertisements